Dobry kandydat

Nazywam się Gut, Sebastian Gut 
i chcę być Twoim kandydatem do Rady Dzielnicy Białołęka.


Podobno ciężka praca i wyniki obronią się same.
Jednak musi ktoś o tym wiedzieć.

Dlatego, w telegraficznym skrócie, aby Was zbytnio nie zanudzić, przedstawiam podsumowanie 5 lat moich działań.


P O D S U M O W A N I E


Na wstępie podkreślę, bo być może nie wszyscy wiedzą - ale, nie jestem radnym ani nie pełnię żadnej innej funkcji w samorządzie. Nie jestem też związany z żadną z partii politycznych.

To wszystko robię społecznie, z miłości do Białołęki.

LoveB_smalljpg


Moje działania przyciągnęły w rejon wschodniej Białołęki inwestycje na ponad 3 mln złotych!

✅ Hala pneumatyczna zadaszające boisko Szkoły Podstawowej nr 356
✅ Kino w BOK Głębocka
✅ Laptopy dla Szkoły Podstawowej nr 356
✅ Strefa rekreacji dla mieszkańców Lewandowa
✅ Kącik relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 356
✅ Droga rowerowa nad Kanałem Żerańskim
✅ Droga rowerowa w ulicy Głębockiej (przy CH Targówek)
✅ Treningi biegowe na Lewandowie

Kola2024jpg


Ale po kolei...

Wszystko zaczęło się pod koniec 2017 roku od Inicjatywy Park Przy Szkole i marzeń o stworzeniu parku z terenem rekreacyjnym w rejonie Grodziska. Pod petycją do KOWR zebrałem ponad 2.300 podpisów.

ParkLewandowski_2019jpg

Po wyborach w 2018 zorganizowałem spotkanie mieszkańców z nowymi władzami i radnymi, na którym przedstawiłem potrzeby tego rejonu.

Jednym z efektów spotkania i późniejszego wystąpienia na Komisji Sportu był zakup hali pneumatycznej na boisko, co rozwiązało problem braku miejsca na prowadzenie lekcji WF w szkole przy Głębockiej.


SpotkaniezRadnymi_smalljpg


W 2020 roku pozyskałem środki na zakup laptopów o wartości 40 tys. zł dla nowopowstałej filii SP356.

 Moim pierwszym zwycięskim projektem obywatelskim było powstanie w 2021 roku kina na Zielonej Białołęce - Kino Głębocka 66 z arcyciekawymi spotkaniami filmowymi.

W kolejnym roku pozyskałem 20.000 zł grantu z PSE na rewitalizację terenu placu zabaw na osiedlu Victoria Dom przy Geodezyjnej.

  W 2023 roku moje kilkuletnie starania, setki pism, dziesiątki rozmów i spotkań, przyczyniły się do bezpłatnego pozyskania 2,5ha działki przy Kartograficznej pod budowę nowej placówki oświatowej.

W tym samym roku zgłosiłem i wypromowałem 400-letni dąb rosnący przy Kartograficznej, który w plebiscycie Zarządu Zieleni zdobył tytuł Warszawskiego Drzewa Roku.

W 2024 roku dzięki Waszym głosom na moje kolejne pomysły obywatelskie powstaną drogi rowerowe nad Kanałem Żerańskim i na Głębockiej przy CH Targówek.

W sezonie 2022 i 2023 organizowałem bezpłatne zajęcia biegowe dla mieszkańców w ramach cyklu "Treningi Biegowe na Lewandowie".

To niektóre z moich działań.
Jeszcze sporo pomysłów czeka na swoją kolej.


P I Ą T K A   D L A   P I Ą T K I


Czyli moje priorytety dla Okręgu V skupiają się wokół następujących tematów:

I. INFRASTRUKTURA

II. SPORT

III. EDUKACJA

IV. KULTURA

V. ZIELEŃ