Z jak Zielen

Z jak zieleń

Czas, który kiedyś był dla nas okazją do samotnej refleksji - oczekiwanie na autobus, czy spacer - stał się teraz nie do wytrzymania. Co raz częściej sięgamy impulsywnie po smartfona, słuchawki i gry, niezdolni oprzeć się uzależniającej technologii.

Zieleń to kolor nadziei zapowiadający odnowę życia, ale dający też ukojenie po codziennych trudach.

Zieleń powinna w jak największym stopniu gościć w naszym sąsiedztwie.
Parki, skwery czy zieleńce powinny stać się wizytówką Zielonej Białołęki.

P A R K   P R Z Y   S Z K O L E

Priorytetem jest dla mnie realizacja lokalnego centrum na Lewandowie skupionego wokół parku miejskiego.

Mamy już szkołę z boiskami sportowymi, ośrodek kultury z salą kinową. Pora na ostatni krok - urządzenie parku wokół ponad 400-letniego dębu, który został Warszawskim Drzewem Roku 2023.

koncepcja_smalljpgpng

P A R K    L I N E A R N Y   S 8

Pas zieleni z drzewami i urokliwymi alejkami wzdłuż trasy S8 pomiędzy Lidlem a Decathlonem pełniłby nie tylko funkcję parku linearnego, ale także byłby naturalną barierą dla hałasu i smogu.

park_S8_smalljpgpng


K A N A Ł   B R Ó D N O W S K I


Zagospodarowanie brzegów Kanału Bródnowskiego w sposób jaki zrobił to Targówek lub w bardziej naturalny sposób, to kolejny pomysł, który Razem z Wami będę chciał wdrożyć.

kanaB_smallJPGpng

W A Ł Y   R Z E K I   D Ł U G I E J

Wraz z modernizacją i umocnieniem wałów rzeki Długiej powstaną ciągi piesze i rowerowe, które powinny zostać zazielenione tworząc miejsce do spacerów i odpoczynku.


Duga_zmalljpgpng

Z I E L O N Y   F U N D U S Z

Rozszerzenie miejskiego programu o możliwość realizacji terenów zielonych na nieruchomościach komercyjnych oraz należących do Skarbu Państwa.


zfssjpgpng